heet vanaf nu
2018
16
okt
door
Carol Timmer
633
3
0

Hoe kunnen wij onze IC-patienten de best mogelijke zorg blijven verlenen in de toekomst?

Een belangrijke vraag voor de nabije toekomst voor je collega's en jou zal zijn: Hoe kunnen wij op onze IC-afdeling zoveel mogelijk studenten van de opleidingen optimaal voorbereiden op leren en werken in deze (hoog-)complexe werkomgeving? In de rol van werkbegeleider op een IC-afdeling vervul jij hierbij een belangrijke rol. Als IC-verpleegkundige heb je een taak bij het faciliteren van het leren van studenten van de verschillende opleidingen. Het op jullie afdeling opleiden van zoveel mogelijk nieuwe vakbekwame collega's is van groot belang om de acute en intensieve zorg kwalitatief en kwantitatief op peil te houden.

Veel IC-verpleegkundigen zijn intrinsiek gemotiveerd om studenten te begeleiden en vinden het een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. Immers, buiten dreigend personeelstekort, geven de studenten ook input voor nieuwe ontwikkelingen, ze houden je scherp in het werk en als werkbegeleider ben je een rolmodel voor hen.
Steeds jonger zijn de mensen die voor de zorgverlening op een IC worden opgeleid in een vervolgopleiding of Masteropleiding of die daar stagelopen vanuit het initieel onderwijs zoals de opleiding HBOV. Als zij gekozen hebben voor een beroep in de acute en intensieve zorg dienen zij in het binnenschoolse deel van hun opleiding gesocialiseerd te worden tot professionals door vakbekwame en gemotiveerde docenten. Deze hebben volop verbinding met of zijn ook nog werkzaam in de directe beroepsuitoefening.

Hoe belangrijk ook de onderwijsinstelling, nieuwe kennis en vaardigheden doe je als student vooral op in de beroepspraktijk. De meeste IC-verpleegkundigen investeren graag in hun toekomstige collega's. Als werkbegeleider vervul je een belangrijke taak bij het faciliteren van het leren in de beroepspraktijk door studenten. Je bent zonder twijfel een expert in de uitoefening van jouw beroep op de IC, maar mogelijk weet je niet zo goed hoe je nieuwkomers de fijne kneepjes van jullie prachtige vak aanleert.

Meestal doe je de uitvoering van de begeleiding dan op de manier zoals jij zelf bent opgeleid of die het beste bij je past. De vraag is of de opvattingen over leren en begeleiden die je als enige tijd geleden afgestudeerde IC-verpleegkundige hebt, nog wel passen bij onze toekomstige beroepsbeoefenaren die voortkomen uit de generatie van millennials en daarna. Je vraagt zich nu misschien af: Hoe doe ik dat dan?

Antwoord: Je zou situationeel kunnen begeleiden.

Marcel Bruist en Carol Timmer, opleiders bij de VUmc Academie hebben het bijgevoegde artikel geschreven over situationeel begeleiden op een IC-afdeling.

Marcel Bruist en Carol Timmer - opleidingsadviseurs VUmc Academie

Download hier het volledige artikel.


Deel dit artikel
3 keer gedeeld
reageer

Carol Timmer

Momenteel werk ik als opleidingsadviseur bij de VUmc Academie in het domein ‘Praktijkleren, opleiden en ontwikkelen’. Hier houd ik mij voornamelijk bezig met het verder ontwikkelen van klinisch redeneren, werkplekleren en werkbegeleiding.

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst
...

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Reactie*

Naam*

E-mail*

Plaats reactie >