heet vanaf nu
2019
02
jun
door
Carol Timmer
696
2
0

Leerleiderschap op een IC-afdeling

De hulp- en zorgvragen van patiënten met bedreigde vitale functies veranderen, technologische mogelijkheden groeien en kennis veroudert snel. Daarom is het noodzaak dat IC-professionals blijven leren tijdens hun werkende leven. Zonder leren door IC-professionals is optimaliseren van de kwaliteit en vernieuwen van de zorgverlening op een ICU onmogelijk. Kennisdeling en competentieontwikkeling bij voorkeur interprofessioneel en in de spoedzorgketen, is van vitaal belang voor een ICU.

Leren moet ingebed zijn in alle lagen van de zorgorganisatie. De strategische leerwerkomgeving van de gehele organisatie en de operationele leerwerkomgeving op een ICU zijn logisch aan elkaar verbonden. Hoe, wat en wanneer IC-professionals leren en hun vakbekwaamheid verder ontwikkelen wordt mede bepaald door hun persoonlijke ambities, levensloopfasen en persoonlijke omstandigheden. Dat vergt flexibiliteit in het aanbieden van mogelijkheden (tijd, plaats, vorm) om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en vakbekwaamheid te optimaliseren.

Het traditionele opleiden en bijscholen van IC-medewerkers maakt plaats voor een mix van leervormen en leersituaties met gebruik van technologie en online leren. Naast formele vormen van leren wint informeel leren op de werkplek steeds meer aan belang. Wanneer IC-professionals, IC-teams en leidinggevenden - maar ook patiënten en hun naasten - voortdurend ervaringen en nieuwe inzichten delen, vergroten zij hun lerend vermogen. Werkplekleren stimuleren betekent voor leidinggevenden in het werk op de ICU ruimte bieden aan het proces om van en met elkaar te leren en dit faciliteren en door teamleden situationeel te begeleiden. De leidinggevende toont hierbij haar leerleiderschap.

Lees hier hoe je als leidinggevende je invloed kunt aanwenden om leren en werken op een IC-afdeling met elkaar te verbinden.

Deel dit artikel
2 keer gedeeld
reageer

Carol Timmer

Momenteel werk ik als opleidingsadviseur bij de VUmc Academie in het domein ‘Praktijkleren, opleiden en ontwikkelen’. Hier houd ik mij voornamelijk bezig met het verder ontwikkelen van klinisch redeneren, werkplekleren en werkbegeleiding.

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst
...

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Reactie*

Naam*

E-mail*

Plaats reactie >